Badanie gruntu przed budową domu

Najczęściej po badania geotechniczne sięgają inwestorzy, planujący duże przedsięwzięcie budowlane, przy którym istotna jest jakość gruntów. Jeśli nie mamy pewności, co do składu ziemi, na której chcemy rozpocząć prace, wówczas najlepiej zwrócić się do fachowca – geologa. Także niektóre konstrukcje budowlane wymagają stabilnych warunków geologicznych, jeśli wiemy, że inwestycja ma w pobliżu wody, leży przy terenach zalewowych, piaszczystych, czy innych, niekorzystnych, warto wykonać taką ekspertyzę, by uniknąć problemów podczas budowy i użytkowania.

Badania geotechniczne składu gruntów

badanie gruntu przed budowąSkład gruntów w sposób ogólny jest zwykle opisany na mapach i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jak również w studiach środowiskowych dla danego terenu (miasta, gminy). Jeśli nie jesteśmy pewni co do jakości gruntów albo nasza inwestycja wymaga dodatkowego upewnienia się, czy konstrukcja budowlana może być posadowiona na danej ziemi, wówczas należy wykonać badanie gruntu przed budową. Badanie geotechniczne obejmuje specjalistyczne czynności, jak odwierty, sondy, pobranie próbek ziemi do badań laboratoryjnych, określenie rodzaju wód podziemnych i ich składu. W przypadku szczególnych inwestycji, położonych przy granicy wód, mogą następować interakcje między betonem (i innymi materiałami), co z kolei może wpłynąć na użytkowanie obiektu budowlanego. Konstruktor, projektant, lub architekt – mogą zastrzec w planie inwestycji konieczność wykonania badań geotechnicznych, by wykluczyć ewentualne błędy konstrukcyjne. Po dokonaniu pomiarów i badań w terenie, otrzymujemy informację, dotyczącą nośności gruntów. Zwykle dotyczy to dużych inwestycji, np. wieżowców, fabryk, fundamentów, które muszą być umieszczone głęboko pod ziemią i mogą mieć kontakt z wodami. Wody głębinowe mogą występować już na poziomie kilku metrów. Jeśli wykonuje sie głęboki wykop, np. pod garaż podziemny, istnieje prawdopodobieństwo dotarcia do wód, co z kolei wpływa na dobór odpowiedniej konstrukcji i zastosowanie technologii, które będą odporne na działanie wód.   

W fazie projektowej lub bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy, może zaistnieć konieczność przebadania gruntów i wód z nimi sąsiadujących. Badanie geotechniczne ma na celu wskazanie, czy dana konstrukcja będzie stabilna na określonym terenie. Jeśli w pobliżu są wody, tereny zalewowe, rzeki i źródła podziemne, może to mieć wpływ na głębokie posadowienie fundamentów, garaży podziemnych, piwnic i innych elementów budowli. Badanie gruntu dale odpowiedź na wiele pytań o glebę.