Nowoczesny ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków

Narkomania jest bardzo popularnym zjawiskiem społecznym polegającym na przyjmowaniu substancji odurzających, przeciwbólowych i innych środków narkotycznych. Zwykle rozpoczyna się niewinnie, a jej konsekwencją często są problemy rodzinne, zawodowe i finansowe. Leczenie narkomanii to bardzo złożony proces, który prowadzony prawidłowo może przynieść bardzo dobre efekty terapeutyczne. Uzależnienie od środków psychoaktywnych występuje u ludzi z różnych środowisk, bez względu na wykształcenie i zasoby finansowe.

Leczenie narkomanii w ośrodkach terapeutycznych NFZ

ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków nfzWyjście z nałogu wymaga wiele zaangażowania i determinacji, zarówno terapeutów, rodziny jak i samej osoby uzależnionej. Profesjonalne wsparcie podczas wychodzenia z nałogu daje ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków NFZ dofinansowuje pobyt i leczenie w placówce terapeutycznej. Terapia umożliwia skuteczne leczenie uzależnienia zaczynając od detoksu i dokładnego przebadania organizmu pod względem chorób wywołanych nałogiem. Proces detoksykacji najczęściej przebiega pod okiem lekarzy specjalistów, kontrolujących na bieżąco stan zdrowia psychicznego i fizycznego osoby uzależnionej. Odpowiednio wykwalifikowani lekarze poprzez podanie środków ambulatoryjnych i farmakologicznych łagodzą objawy procesu odstawiennego i kontrolują stan zdrowia chorego. Leczenie jest indywidualnie dobierane pod kątem stopnia uzależnienia i innych czynników. Uwzględniany jest stan osoby chorej, rodzaj zażywanej substancji, a także indywidualne cechy psychofizyczne pacjenta. Terapia przebiega w trzech etapach, zaczynając od detoksykacji, następnie określenia przyczyn i źródeł problemu, a kończąc na nabyciu odpowiednich mechanizmów zachowań i readaptacji społecznej prowadzonej w warunkach otwartych. Prowadzenie jednocześnie indywidualnej terapii psychologicznej i grupowych zajęć terapeutycznych ułatwia przetrwanie trudnego procesu wychodzenie z uzależnienia i nauczenia odpowiednich mechanizmów zachowań.

Prowadzenie leczenia w zamkniętych ośrodkach z dala od środowiska narkotykowego przynosi znacznie lepsze rezultaty niż terapie w dziennych ośrodkach. Zarówno jakość leczenia, jak i standard funkcjonowania w ośrodku gwarantują skuteczność w wychodzeniu z nałogu i nabyciu właściwych zachowań. Łączenie jednocześnie wielu metod leczenia i terapii stanowi najskuteczniejszą metodę leczenie uzależnień od środków psychoaktywnych. Wyspecjalizowane ośrodki odwykowe zlokalizowane są we wszystkich większych miastach Polski i oferuję swoją pomoc 7 dni w tygodniu.