Odkurzanie stref zagrożonych wybuchem

Sprzątanie w zakładach przemysłowych wymaga użycia specjalistycznych urządzeń. Zwłaszcza jeżeli posiadają one strefy zagrożone wybuchem. Wewnątrz panują warunki, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia lub życia osób znajdujących się wewnątrz. Dlatego w ich odkurzaniu, najważniejsze jest, aby wyeliminować możliwość powstania wyładowań elektrycznych, a także podniesienia się temperatury. W obu tych przypadkach mogłoby dojść do wybuchu. Sprząta się je więc za pomocą odkurzaczy, których działanie opiera się na wykorzystaniu sprężonego powietrza.

Odkurzacze do stref zagrożonych wybuchem

odkurzacz pneumatycznyWszystkie przestrzenie, w  których powietrze wypełnione jest pyłem łatwopalnym, są oznaczane jako strefy zagrożone wybuchem. Do ich sprzątania wykorzystuje się więc specjalistyczne urządzenia, takie jak między innymi odkurzacz pneumatyczny. Jego działanie odbiega znacząco od tego znanego z maszyn wykorzystywanych w domach, a także od większości przemysłowych jednostek centralnych i mobilnych. Przede wszystkim nie używają one zwykłego silnika elektrycznego. Te podczas pracy generują ciepło, co prowadzi do nagrzewania się powierzchni odkurzacza. W momencie znacznego podwyższenia temperatury, substancje łatwopalne mogłyby wywołać eksplozję. Odkurzacze takie wykorzystują więc sprężone powietrze, które nie generuje ciepła. Budowa takich urządzeń jest też ściśle podporządkowana normom dotyczącym wykorzystania pewnych materiałów. Powierzchnia odkurzacza musi uniemożliwić powstanie wyładowań elektrycznych, które również mogłyby stać się zapalnikiem. Dlatego też każde urządzenie tego typu posiada oznaczenia EX mówiące o tym, że zostało wykonane w zgodny z obowiązującymi normami sposób. Liczba znajdująca się w takim oznaczeniu oznacza rodzaj strefy w jakiej może być użytkowane. Nie można też zapomnieć o filtrach wysokiej skuteczności, w które każdy odkurzacz musi być wyposażony. Zapobiegają one ponownemu wydostaniu się pyłu do środowiska, neutralizując ich szkodliwe działanie.

Strefy zagrożone wybuchem są wyznaczane wszędzie tam, gdzie w powietrzu unosi się chmura łatwopalnych substancji. Ich sprzątanie musi odbywać się z wykorzystaniem urządzeń specjalnie skonstruowanych do tego celu, takich jak odkurzacze pneumatyczne. Wykorzystują one sprężone powietrze, które w przeciwieństwie do silników elektrycznych, nie generuje ciepła. Ich powierzchnia uniemożliwia także powstawanie wyładowań elektrycznych. Każde takie urządzenie jest specjalnie oznaczone, dzięki czemu wiadomo, w jakiej strefie może zostać użyte.