Ośrodki leczenia alkoholizmu

Alkohol to substancja psychoaktywna ogólnie dostępna i przez wszystkich akceptowana. Towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin do samej śmierci. Statystyki podają że około osiemdziesiąt procent dorosłych Polaków spożywa alkohol, a granica wiekowa pierwszej inicjacji niebezpiecznie się obniża. W chwili obecnej upojenie alkoholowe odnotowuje się nawet u małych dzieci. Alkohol spożywany pod każdą postacią jest substancją toksyczną. Potwierdzono badaniami jego szkodliwy wpływ na wszystkie tkanki i narządy. Wbrew powszechnie krążącym opiniom nie ułatwia nawiązywania kontaktów czy podejmowania słusznych decyzji, jest silny depresantem.

Skuteczne leczenie zaawansowanego alkoholizmu

prywatny ośrodek leczenia alkoholizmuWprowadzony do organizmu alkohol wraz z krwioobiegiem szybko przenika do mózgu czyniąc tam ogromne spustoszenie. Jego oddziaływanie psychoaktywne zależy od stężenia we krwi, jest tym silniejsze im wyższy jest ten poziom. O uzależnieniu mówimy wówczas, gdy konieczność wypicia alkoholu dominuje nad wszystkimi innymi zachowaniami. Pragnienie alkoholu jest tak silne, że osoba uzależniona jest w stanie poświęcić wszystko własną rodzinę, wszystkie oszczędności i wartościowe przedmioty jakie posiada karierę zawodową oraz własną godność. Osoba uzależniona sięga dna, nie widzi i nie akceptuje swojej choroby, natomiast osoby które chcą jej pomóc traktowane są jako najwięksi wrogowie. Aby podjąć jakąkolwiek próbę leczenia uzależniony musi przede wszystkim zrozumieć mechanizm choroby i w pełni ją zaakceptować. Musi dobrowolnie i świadomie podjąć decyzję o poddaniu się leczeniu i terapii. Powinien też zrozumieć iż alkoholikiem się zostaje na całe życie, a próby powrotu do nałogu zdarzają się nawet u najtwardszych i najbardziej zagorzałych abstynentów. Po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki i zakwalifikowaniu do niezbędnego leczenia należy podjąć terapię w wybranym przez siebie ośrodku. Bardzo dobrymi opiniami i zadowalającymi rezultatami cieszy się prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu. Przyjemna atmosfera i profesjonalna kadra terapeutyczna gwarantuje powodzenie terapii. Jeśli zachodzi taka potrzeba do programu włączani są również członkowie rodziny osoby uzależnionej. Bo często to właśnie oni odczuli najbardziej konsekwencje choroby alkoholowej.

Należy nadmienić iż ze wsparcia ośrodka mogą również skorzystać osoby niepijące ale przypuszczające, że ich problemy życiowe mogą wynikać z dzieciństwa spędzonego z uzależnionym rodzicem. Jak więc widzimy działalność ośrodka jest bardzo profesjonalna i szeroka, aby skorzystać ze wsparcia wystarczy znaleźć kontakt za pomocą przeglądarki internetowej lub ogłoszeń w mediach. Na wywiad i wstępną diagnostykę możemy umówić się telefonicznie, warunek jest jeden, nie możemy być pod wpływem alkoholu.