Początkowe etapy budowy

Zakup projektów domów jednorodzinnych odbywa się z myślą o odpowiednim przystosowaniu gruntu, na którym ma powstać budynek. Powinien on być w miarę stabilny. W przypadku, gdy budowa jest przewidziana na podłożu o znacznie mniejszej nośności, może dojść do sytuacji, w której planowany fundament może niewłaściwie przenosić wszelkie obciążenia. Wówczas budynek nie może właściwie osiadać, przez co będą tworzyły się pęknięcia na ścianach. Z tego powodu przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest dopełnienie niezbędnych formalności.

Potrzeba wykonywania odwiertów geotechnicznych w budownictwie

odwierty geotechniczneSpecyfika gruntu, na którym ma powstać budynek musi być dobrze znana przed rozpoczęciem prac. Od tego kroku uzależnione jest bezpieczeństwo dla osób budujących oraz przyszłych użytkowników budynku. W tym celu muszą być przeprowadzone odwierty geotechniczne. Koszt budowy domu oraz jego bezpieczeństwo mogą być ustalone w oparciu o kilka najważniejszych parametrów. Po pierwsze – położenie. Istnieje różnica między budową na skarpie, a terenem nieco obniżonym. Najważniejsze jest tutaj ustalenie miejsca, w którym do gruntu napływają wody gruntowe. Należy mieć na uwadze, że nie wchłaniają się one natychmiast. Konieczne jest więc określenie wpływu warunków atmosferycznych na powstający budynek. Kolejnym, niemniej ważnym parametrem jest ogólny poziom wód gruntowych. Jest to szczególnie ważny aspekt w domach z piwnicami. W takiej sytuacji zbyt wysoki poziom wód uniemożliwia prawidłowe izolowanie fundamentów. W związku z tym poważnie wzrastają wydatki inwestycyjne. Gleba o większej wilgotności charakteryzuje się znacznie zmniejszoną nośnością. Jeżeli chodzi o rodzaj gleby, najtrudniejsze pod względem budowy są grunty organiczne, gliniaste oraz miękko piaszczyste. Budynek na nich może zbyt mocno osiadać. Oczywiście jest możliwe prowadzenie budowy w takich warunkach, jednak jest to postępowanie obarczone dużym ryzykiem pod względem bezpieczeństwa. Wiąże się również ze znacznie wyższymi kosztami.

Zlecenie przeprowadzania badań geotechnicznych ma na celu rozpoznanie w zakresie wnętrza podłoża, na którym ma powstać budynek. Konieczne jest sprawdzenie, czy pod ziemią nie znajdują się niebezpieczeństwa w postaci rozmokłych glin, czy namułów. Jeżeli takowe istnieją, rozpoczęcie budowy jest niemożliwe. Decyduje więc o tym jakość konkretnego gruntu. Zaniechanie badań, które powinny być przeprowadzone wiąże się z niebezpieczeństwem oraz nakładaniem dość wysokich kar. Dlatego przed rozpoczęciem budowy należy dopełnić niezbędnych formalności.