PR i polityka

Spotkałem się niegdyś z opinią, że Public Relations jest swego rodzaju synonimem polityki. Na pewno jest w tym trochę prawdy, może nie w sensie dosłownym, takim w jakim słowa są swoimi synonimami. Polityka jest jednak nieodłączna od sfery Public Relations i można to zobaczyć na każdym kroku, jeżeli tylko przyjrzymy się wypowiedziom, zachowaniom i temu, kto wspiera działania polityków na każdym kroku.

Public Relations w służbie polityki

Agencja PR WarszawaNie jest tajemnicą, że partie polityczne, rządy wielu państw, poszczególne ministerstwa, instytucje państwowe współpracują na potęgę z agencjami Public Relations, które przygotowują całą strategię wizerunkową i komunikacyjną dla wyżej wymienionych instytucji. Rozwojowi udziału branży Public Relations sprzyja specyficzny ustrój państwa, jakim jest demokracja. Demokracja oznacza, że decyzje wiążące w sensie prawnym, takie jak wybory do instytucji prawodawczych podejmują obywatele. Większość jest suwerenem, parafrazując główną zasadę demokracji. Jeżeli politycy chcą mieć wpływ na stanowienie prawa w Polsce i na rządzenie, czy to w kontekście samorządowym, czy też w kontekście centralnym, muszą zostać wybrani w powszechnych, demokratycznych wyborach, w których wygraniu może pomóc Agencja PR Warszawa jest miejscem szczególnie ważnym na mapie zarówno PR jak i polityki. Sprawia to, że większość polityków musi reprezentować poglądy, z którymi utożsamiają się obywatele wybierający swoich reprezentantów w wyborach powszechnych. Agencje Public Relations odgrywa w tym całym procesie zasadniczą rolę. Po pierwsze, sonduje potrzeby obywateli, reprezentowane przez nich poglądy, na podstawie których kandydat na funkcje publiczną próbuje dostosować swoje poglądy. Stąd, demokracja sprawia, że instytucje publiczne i kierunek rządzenia krajem powinien być odzwierciedleniem poglądów społeczeństwa. Po drugie, Agencje Public Relations pracują nad kształtowaniem opinii publicznej, kanalizowaniem jej w pożądany przez pewną opcję polityczną sposób. Odbywa się to za pomocą komunikacji. Specjaliści od PR w sztabach partii, ministerstw czy rządów nadają pewnym wydarzeniom odpowiednią interpretację powielaną w sposobie komunikacji pomiędzy klientami grup PR a społeczeństwem.

Z powyżej przedstawionych mechanizmów możemy sobie nie zdawać sprawy, bądź możemy jedynie częściowo widzieć wpływ jaki na politykę mają Agencje PR. Oczywiście, nie jest tak, że Agencje PR kształtują politykę państw, ale pozwalają ubrać w przystępne i adekwatne szaty słowa, gesty, idee i deklaracje polityczne, które pod wpływem tego typu działań mogą być podatne na interpretacje całych rzesz odbiorców.