Turystycznie

Kierunki, terminy i cele podróży turystów zagranicznych do Polski.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat struktura celów podróżowania turystów zagranicznych kształtuje się na podobnym poziomie. Niemieccy podróżni najczęściej przyjeżdżają w celach zawodowych i służbowych, w mniejszym stopniu aby wypocząć i pozwiedzać oraz w odwiedziny u krewnych i znajomych. Sporą liczbę stanowią osoby przyjeżdżające na zakupy, a także w celach zdrowotnych.

Turyści z krajów „starej Unii” najczęściej wybierają się do Polski na wakacje, zwiedzanie oraz w sprawach służbowych i w odwiedziny do przyjaciół bądź rodziny. Niewielki procent turystów z tych krajów odwiedza Polskę w celach zdrowotnych i religijnych. Nowe kraje UE wybierają się do Polski głównie ze względu na sprawy zawodowe.

Dużo mniej podróżujących korzysta z wypoczynku oraz wizyt u znajomych. Odnotowano także niewielki udział osób przyjeżdżających na zakupy. Jeśli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów (Rosja, Białoruś, Ukraina) najwięcej osób robi u nas zakupy.

Trochę mniej turystów odwiedza nasz kraj ze względu na pracę. Niestety najmniejszą liczbę stanowią podróżujący przyjeżdżający na wakacje i w odwiedziny do krewnych. Wśród krajów zamorskich dominuje grupa ludzi przyjeżdżających z wizytą do swoich rodzin lub znajomych. Równie sporo podróżujących zwiedza nasz kraj i wypoczywa w nim, także spory odsetek stanowią turyści przyjeżdżający w celach służbowych.

Turyści z pozostałych krajów Europy korzystają w Polsce głównie z wypoczynku, zwiedzają Polskę, a także często są w kraju ze względu na sprawy zawodowe.
Ogólne przyjazdy do Polski w 2013 były większe o 7% niż w 2102. Specjaliści argumentują to promocją podczas Euro 2012.

Największą popularnością cieszy się polskie morze oraz góry, ale coraz więcej podróżujących zatrzymuje się w dużych miastach – najbardziej oblegany jest Kraków.

Turystyka biznesowa oraz turystyka aktywna przyciąga głównie turystów z Anglii, Niemiec oraz Włoch.