Wykrywanie gazu w pomieszczeniach zamkniętych

Aby szybko wykryć zbliżające się zagrożenie, warto zastosować odpowiednie detektory. Właściwie zamontowany wykrywacz pozwala na ciągłe monitorowanie obecności gazu w pomieszczeniach zamkniętych. Poprzez zastosowanie sprzętu we wnętrzu domu, zabezpiecza się domowników przed niebezpiecznymi dla zdrowia oraz życia oparami. Detektory stosuje się wówczas, gdy badany sygnał nie możne być zarejestrowany bezpośrednio zmysłami człowieka. Zamienia on wykrywany sygnał na formę możliwą do obserwacji lub rejestracji.

Najważniejsze informacje o detektorach gazu

Detektor gazowyOdpowiednio zamontowany czujnik wykrywa gazy palne, takie jak metan i propan-butan, które w warunkach domowych mogą ulatniać się poprzez nieszczelności w urządzeniach gazowych lub przewodach łączących je z siecią. Nieszczelności te może spowodować sam gaz, ponieważ zawarty w nim siarkowodór, działa korozyjnie na przewody metalowe, ale gaz może również niezauważenie ulatniać się, z palnika kuchenki, gdy podczas gotowania zalejemy płomień. Gaz ziemny dostarczany do domów jest szczególnie niebezpieczny, nie widać go ani nie czuć, więc jest trudno wykrywalny, oraz jest lżejszy od powietrza. Detektor gazowy powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów palnych i toksycznych, oraz w miejscach, gdzie istnieje możliwość wyparcia lub pochłonięcia przez inne gazy niezbędnego dla życia tlenu. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia człowieka oraz zabezpieczenie infrastruktury zakładu znajdującego się na zagrożonym obszarze. Gdy wyczujemy gaz, lub gdy zostanie on wykryty przez detektor gazowy należy natychmiast otworzyć wszystkie okna i drzwi, zakręć główny zawór gazu, nie wolno zapalać żadnego ognia, oraz należy opuścić budynek i wezwać pogotowie gazowe. Najprostszym detektorem gazowym jest komora jonizacyjna. Całkowity ładunek wytworzony przez cząstkę pierwotną dociera do anody i jest rejestrowany, jako sygnał elektryczny. Ponieważ zazwyczaj ładunek ten jest bardzo mały, komory jonizacyjne nie nadają się do rejestracji pojedynczych cząstek, a są stosowane do wykrywania dużych strumieni cząstek.

Podsumowując, detektory gazu służą do ciągłego kontrolowania stężenia niebezpiecznych substancji, tj. gazu ziemnego, płynnego (propan-butan) oraz tlenku węgla (czad) w powietrzu, w pomieszczeniach zamkniętych. Detektor gazowy jest detektorem cząstek naładowanych, w którym materiałem roboczym jest gaz. Cząstka naładowana przechodząc przez gaz jonizuje go, czyli odrywa elektrony od atomów. Elektrony następnie docierają do anody, co powoduje wytworzenie sygnału elektrycznego rejestrowanego w elektronicznym systemie detekcji.