Wysokociśnieniowe metody czyszczenia rurociągów

Niemal wszystkie zakłady przemysłowe posiadają skomplikowane systemy rurociągów doprowadzających i odprowadzających substancje płynne. Mimo filtrów na ich ściankach z czasem osadzają się różne rodzaje osadów. Aby uniknąć poważnych awarii, trzeba więc poddawać je regularnemu oczyszczaniu. Zajmują się nim specjalistyczne firmy, które wykorzystują sprzęt umożliwiający ściągnięcie zanieczyszczeń za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. Wymaga to zastosowania odpowiednich dysz, klatek i przewodów, aby upewnić się, że cała powierzchnia rur wewnątrz została dokładnie oczyszczona.

Czyszczenie wnętrza rurociągów

czyszczenie rurociągówZakłady przemysłowe korzystają z szybkich i niezawodnych systemów transportu substancji płynnych, jakimi są rurociągi. Wszystkie one posiadają odpowiednie urządzenia filtrujące, aby jak najbardziej oczyścić płyny. Z czasem jednak, na ściankach zaczynają wytrącać się osady. Jest to naturalny proces, którego nie da się uniknąć. Żeby zapobiec nawarstwianiu się niepożądanych zanieczyszczeń, potrzebne jest profesjonalne czyszczenie rurociągów. Jeżeli zostanie wykonane zbyt późno, ciśnienie cieczy przy wypływie może znacząco spaść, a odrywające się kawałki zabrudzeń zanieczyszczą produkt. W ekstremalnych przypadkach dojdzie też do rozszczelnienia rur. Dlatego warto korzystać z usług firm zajmujących się oczyszczaniem takich instalacji regularnie. Korzystają one ze specjalistycznego sprzętu, w skład którego wchodzą przewody doprowadzające wodę, a także odpowiednio skonstruowane dysze i klatki. Po wprowadzeniu do rurociągu końcówki, uruchamiany jest dopływ wody, która wydostaje się pod wysokim ciśnieniem i odrywa zabrudzenia od powierzchni czyszczonej. Do rurociągów o niewielkiej średnicy można włożyć jedynie przewód i odpowiednią dyszę, te szersze wymagają jednak użycia odpowiedniej klatki, która dodatkowo zrywa osad. Rutynowe czyszczenia są najlepszym sposobem na utrzymanie instalacji w dobrym stanie. Powinno być też wykonywane przed wszelkimi naprawami, likwidacją rurociągu lub wymianą rur na nowe.

Rurociągi są powszechnie stosowanym typem instalacji w zakładach przemysłowych. Ich zadaniem jest transportowanie substancji płynnych na teranie obiektu. Z czasem na ich wewnętrznych ściankach odkładać zaczynają się osady, które mogą doprowadzić do zmniejszenia ciśnienia cieczy, a nawet poważnych awarii. Dlatego należy regularnie wykonywać rutynowe czyszczenia rurociągów. Stosuje się do tego odpowiednie dysze, z których wydostaje się woda pod wysokim ciśnieniem. Do rur o większej średnicy wprowadza się też specjalne klatki.